0-2 urteko haurrak psikomotrizitate gela – Los niños-as de 0-2 años el aula de psicomotricidad

Psikomotrizitateko gelan dauden haur-eskolako (0-2 urte) haurrak jolasaren bidez gozatu eta garatzen dira.

Lau hankan ibiltzearen, objektuak manipulatzearen eta ingurunea miatzearen bidez, muskuluak indartzen dituzte, mugimenduak koordinatzen dituzte eta gorputz-kontzientzia garatzen dute.

Alderdi eragileaz gain, psikomotrizitateak haurren garapen kognitiboa eta emozionala bultzatzen du. Psikomotrizitate-saioetan, miaketa eta esperimentazioa sustatzen dira, eta horrek inguruko mundua ulertzen eta jakin-mina eta sormena garatzen laguntzen die. Era berean, beste haur batzuekin elkarreragiten dute, harremanak izaten, komunikatzen eta emozioak erregulatzen ikasiz, eta horrek garapen sozioemozionalean laguntzen die.

En la escuela infantil (0 – 2 años) en el aula de psicomotricidad disfrutan y se desarrollan a través del juego.

A través del gateo, manipulación de objetos, y exploración del entorno fortalecen sus músculos,  coordinan movimientos y desarrollan la conciencia corporal.

Además del aspecto motor, la psicomotricidad favorece el desarrollo cognitivo y emocional en la infancia. Durante las sesiones de psicomotricidad, se fomenta la exploración y la experimentación, lo que les ayuda a comprender el mundo que les rodea y a desarrollar su curiosidad y su  creatividad. Asimismo interactúan entre iguales aprendiendo a relacionarse, a comunicarse y a regular sus emociones, lo que contribuye a su desarrollo socioemocional.

Volver arriba