Eskolako baratza- Huerto escolar

Gure baratzako proiektuari ikasturte honetan ere jarraituko diogu. Bertan landuko ditugun konpetetziak bataz betearen artean,  honako hauek izango dira: hizkuntza- komunikaziorako konpetentzia, matematikarako konpetentzia eta zientziarako, teknologia eta ingenieritza konpetentzia, konpetentzia pertsonala, pertsonala eta ikasten ikasteko konpetentzia…

Ildo honetatik jarraituz, gure haurren bizi-poza honela adierazi da.

Hau sorpresa! Haur hezkuntzako haurrak oso pozik gaude gure baratzeak eman digun uztarekin.


Udan, ekainean landatu genituen barazkiak pixkanaka- pixkanaka heltzen joan dira. Eta lehenengo egunetan tomate cherryak, tipulak, piperrak, kalabazinak, berenjenak eta super kalabaza batzuk bildu ditugu.


Kalabaza batzuk oraindik pixka bat gehiago hazi behar dira. Eta horregatik, orain arte bezala txandakatuko gara, gure maitasun guztia emateko eta zaindu eta ureztatzeko behar duten bakoitzean.

Este curso también vamos a seguir con el proyecto de nuestra huerta. Las competencias que trabajaremos en él serán, entre otras, la competencia en comunicación lingüística, la competencia en matemáticas y ciencia, la competencia en tecnología e ingeniería, la competencia personal ,   la competencia para aprender a aprender…

Siguiendo en esta línea, el entusiasmo de nuestros niños/niñas se ha expresado de la siguiente manera.
¡Vaya sorpresa! Los niños/ niñas de educación infantil estamos muy contentos/as con la cosecha que nos ha dado nuestra huerta.

En verano, las hortalizas que plantamos en junio han ido madurando poco a poco. Y los primeros días hemos recogido tomates cherrys, cebollas, pimientos, calabacines, berenjenas y unas super calabazas.

Hay algunas calabazas que aún deben crecer un poco más. Y por eso, nos turnaremos como hasta ahora, para darles todo nuestro cariño y así cuidarlos y regarlas cada vez que lo necesiten.