Family time: Hezkuntza afektibo-sexualari buruzko hitzaldia – Charla sobre la educación afectivo-sexual

Joan den apirilaren 16an, Maria Reina Eskolak Hezkuntza afektibo-sexualari buruzko hitzaldi garrantzitsu bat eman zuen familientzat.

Sexune elkarteak eman zuen hitzaldia  Idoia Etxanizen eskutik. Saioan zehar, haurtzaroko eta nerabezaroko hezkuntza afektibo-sexualarekin lotutako hainbat alderdi jorratu ziren eta azpimarratzeko alderdietako bat, esparru horretan taburik gabeko hezkuntza integrala ematearen garrantzia izan zen.

Landutako gaien artean honako hauek sartu ziren:

  • Komunikazioaren garrantzia: Txikitatik gurasoen eta seme-alaben artean sexualitatearekin lotutako gaiei buruzko elkarrizketa ireki eta errespetuzkoa ezartzeko beharra nabarmendu zen.
  • Garapen emozionala: Haur eta nerabeen garapen emozionalari behar bezala laguntzeko estrategiak eskaini ziren, autoestima positiboa eta beren buruarekiko eta besteekiko errespetua sustatuz.
  • Arriskuen prebentzioa: Arrisku-egoerei aurre egiteko eta arlo afektiboan eta sexualean jokabide arduratsuak eta seguruak sustatzeko jarraibideak eztabaidatu ziren.

Tailer osoan zehar, familiek galderak eta hausnarketak egiteko tarte irekia izan zuten.  Familiek beren kezkak azaldu zituzten eta baita gaiaren inguruko esperientziak partekatu ere.

http://sexune.eus/

En la tarde del pasado martes 16 de abril, Maria Reina Eskola celebró una importante charla dirigida a las familias sobre Educación afectivo-sexual.

La charla estuvo a cargo de la asociación Sexune y la impartió Idoia Etxaniz. Durante la sesión, se abordaron diversos aspectos relacionados con la Educación afectivo-sexual en la infancia y adolescencia, destacando la importancia de brindar una educación integral y libre de tabúes en este ámbito.

Entre los temas tratados se incluyeron:

  • Importancia de la Comunicación: Se resaltó la necesidad de establecer un diálogo abierto y respetuoso entre padres e hijos sobre temas relacionados con la sexualidad desde edades tempranas.
  • Desarrollo Emocional: Se ofrecieron estrategias para acompañar adecuadamente el desarrollo emocional de los niños y adolescentes, fomentando una autoestima positiva y el respeto por sí mismos y por los demás.
  • Prevención de Riesgos: Se discutieron pautas para abordar situaciones de riesgo y promover conductas responsables y seguras en el ámbito afectivo y sexual.

Durante todo el taller, se abrió espacio para preguntas y reflexiones por parte de las familias, quienes expresaron sus inquietudes y compartieron experiencias en torno al tema.

http://sexune.eus/

Volver arriba