Funtsezko 6 ezaugarriak zure seme-alabekin pornoaz hitz egiteko – 6 puntos clave para hablar del porno con tus hijos-as

I-txoin taldea Maria Reina Eskolako familiek osatzen dute, eta bere helburua Interneten eta sare sozialetan dauden arriskuak lantzea da. Hau dela eta talde hau Interneten erabilera egokia egiteko jarraibide desberdinak ematen saiatzen da.

I-txoin taldea es un grupo formado por las familias del centro Maria Reina Eskola que quiere trabajar los diferentes riesgos que se encuentran tanto en internet como en las redes sociales. Para ello, este grupo trata de dar diferentes pautas para mejorar ese uso en internet. 

Volver arriba