UTOMI erakusketa – Exposición UTOMI

UTOMI – Pobreziarekin lotutako gaixotasunen aurka borrokatzeko eta guztiok osasun-sarbide unibertsala izateko elkartea.

Otsailaren 28tik martxoaren 5era bitartean, ikasleek, eskolako familiek eta Egia auzoko familiek UTOMI erakusketa bisitatzeko aukera izango dute.

Erakusketa horren bidez, Mozambikeko osasun-arloko prekarietatearekin eta pobreziarekin lotutako gaixotasunekin lotutako egoeren ezagutzan sentsibilizatu nahi dira ikasleak eta familiak, garapen iraunkorraren 1. eta 3. helburuekin.

Aurkezpenean, Rubén Gálvez eta Ana Fuertes izan dira, eta UTOMIk El Carmelo de Chokwé Ospitalean (Mozambike) egiten duen lanaren garrantzia nabarmendu digute. Osasunaren arloan garapenerako proiektuak sustatzen ditu, autogarapena eta pertsonaren duintasuna bultzatuz, eta lehentasuna ematen die biztanleria kalteberei, hala nola emakumeei, haurrei eta neskatoei.

UTOMI– Asociación para la lucha contra las enfermedades relacionadas con la pobreza y para el acceso sanitario universal.

Del 28 de febrero al 5 de marzo el alumnado, las familias de la escuela y del barrio de Eguia tienen la oportunidad de visitar la exposición UTOMI.

A través de dicha exposición se pretende sensibilizar al alumnado y a las familias en el conocimiento de las situaciones relacionadas con la precariedad en el acceso a la sanidad y a las enfermedades relacionadas con la pobreza en Mozambique, objetivos 1 y 3  del desarrollo sostenible.

La presentación ha contado con la presencia de Rubén Gálvez y Ana Fuertes, que nos han destacado la importancia de la labor que realiza UTOMI en el Hospital el Carmelo de Chokwé (Mozambique), promoviendo proyectos para el desarrollo en ámbitos de la salud, fomentando el autodesarrollo y la dignidad de la persona, dando prioridad a las poblaciones vulnerables, como mujeres, niños y niñas.

Volver arriba